Jesteś tutaj:

Dofinansowanie z ZFSŚ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż do 30 kwietnia 2024 r. osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS powinny złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oświadczenia należy złożyć w tut. Ośrodku (pokój nr 3).

Zgodnie z § 17 Regulaminu ZFŚS Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie warunkiem otrzymania świadczeń z Funduszu przez osoby uprawnione jest złożenie do 30 kwietnia każdego roku oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Informacja dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż do 30 kwietnia 2021 r. osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS powinny złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oświadczenia należy złożyć w tut. Ośrodku (pokój nr 3).

Zgodnie z § 17 Regulaminu ZFŚS Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie warunkiem otrzymania świadczeń z Funduszu przez osoby uprawnione jest złożenie do 30 kwietnia każdego roku oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej.

Wzór oświadczenia do pobrania:

Projekt „Szansa na lepsze jutro II” – harmonogram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż od dnia 02 lutego 2021 roku realizuje Zadanie 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram treningów:

1.  Trening kompetencji społecznych oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych,

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania „Szansa na lepsze jutro II”

Dotyczy składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawców usługi pn.: Trening kompetencji społecznych oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków Rodzina 500+

Rodzina 500 PLUS – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Szczegółowe informacje podane przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej, dotyczące przyznawania i wypłaty świadczenie wychowawczego „Rodzina 500+” w okresie zasiłkowym 2021/2022.

Życzenia Świąteczne

Drodzy mieszkańcy Mieroszowa!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia. Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Dyrektor oraz pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

                                          

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Doroty Folc, za ufundowanie paczki Świątecznej dla mieszkańca z terenu naszej Gminy. Za życzliwość i wsparcie drugiego człowieka, zwłaszcza w tym trudnym pandemicznym czasie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Bogusława Nawrat

Do góry