Przeciwdziałanie przemocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

CO TO JEST PRZEMOC
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! (art. 207 §1 k.k.)
Rodzaje przemocy w rodzinie.

Przemoc fizyczna jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie ,szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, itp.

Przemoc psychiczna jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie.
Przemoc seksualna jest to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka
Jeżeli w Twoim domu zdarza się, że ktoś:

 • poniża, krytykuje, wyśmiewa?
 • wyzywa i obrzuca obelgami?
 • popycha Cię, szarpie, uderza, policzkuje?
 • grozi, że Cię zabije, skrzywdzi lub zabierze dzieci?
 • krytykuje Twoją rodzinę i znajomych oraz próbuje ograniczać Twoje kontakty z nimi?
 • zabiera pieniądze i karze Ci o nie prosić?
 • niszczy Twoje rzeczy?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające i nieprzyjemne?
 • wmawia, że to Ty ponosisz winę za złe traktowanie?

Jeżeli nawet jedno z tych pytań brzmi TAK, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

ZAPAMIĘTAJ !
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W MIEROSZOWIE POMAGA

Kontakt:

 • Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Małgorzata Czachor,
  tel. 74 8458 262,
  e-mail: przemoc@ops.mieroszow.pl