Kadra

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko adres e-mail telefon
1 Bogusława Nawrat Dyrektor bnawrat@ops.mieroszow.pl 74-8458262 w 14
2 Marta Rajter Inspektor mrajter@ops.mieroszow.pl 74-8458262  w 19
3 Anna Chmielnicka Główny księgowy achmielnicka@ops.mieroszow.pl 74-8458262 w 13
4 Eliza Ryż Asystent Rodziny eryz@ops.mieroszow.pl 530 434 062
5 Iwona Figzał Pracownik socjalny ifigzal@ops.mieroszow.pl 74-8458262 w 18
666 866 403
6 Alicja Tempes Specjalista pracy socjalnej atempes@ops.mieroszow.pl 74-8458262 w 18
666 866 409
7 Dorota Folc Specjalista pracy socjalnej dfolc@ops.mieroszow.pl 74-8458262 w 18
733 045 017
8 Alicja Andrzejewska Koordynator/Wychowawca w świetlicy środowiskowej swietlicasrodowiskowa@vp.pl 602 134 549
9 Mariola Sarnecka Wychowawca w świetlicy środowiskowej swietlicasrodowiskowa@vp.pl 602 134 549
10 Edyta Krajewska Inspektor – świadczenia rodzinne / fundusz alimentacyjny / 500+ ekrajewska@ops.mieroszow.pl 74-8458262 w 16
11 Bogumiła Wróbel Starszy referent / dodatki mieszkaniowe bwrobel@ops.mieroszow.pl 74-8458262 w. 13
12 Sylwia Legat pomoc administracyjna / sekretariat slegat@ops.mieroszow.pl 74-8458262