Jesteś tutaj:

Bon energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

 

Wnioski można składać:

  • Osobiście w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów, telefon: 74 84 58 262,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP – wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czytaj więcej „Bon energetyczny”

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2024

logo Klubu Senior Plus

W 2024 roku Gmina Mieroszów otrzymała dotacje ze środków budżetu państwa na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024, Moduł II – na zapewnienie funkcjonowania Klubów „Senior+”: w Mieroszowie, Sokołowsku, Unisławiu Śląskim i Golińsku. Łączna wartość otrzymanej dotacji wynosi 68 960,00 zł.

 

Czytaj więcej „Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2024”

Dofinansowanie z ZFŚS

Uprzejmie informujemy, iż osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie mogą składać wniosek o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”).

 

Poniżej do pobrania stosowne wnioski.

Wniosek można pobrać również w siedzibie OPS w Mieroszowie, pokój nr 3.

Czytaj więcej „Dofinansowanie z ZFŚS”

Dofinansowanie z ZFSŚ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż do 30 kwietnia 2024 r. osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS powinny złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oświadczenia należy złożyć w tut. Ośrodku (pokój nr 3).

Zgodnie z § 17 Regulaminu ZFŚS Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie warunkiem otrzymania świadczeń z Funduszu przez osoby uprawnione jest złożenie do 30 kwietnia każdego roku oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Dodatek Osłonowy

na zdjęciu logo programu dodatek osłonowy edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się
o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu
i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

 

Najważniejsze informacje:

1.    Postępowanie dotyczące przyznawania dodatku osłonowego będzie prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32 – telefon 74 84 58 262.

2.    Wnioski wg wzoru wskazanego w Rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. można składać w:

·      Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie – pokój nr 1,

·      Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – pokój nr 1,

·      Skrzynka ePUAP:/OPSmieroszow//SkrytkaESP – wniosek (załącznik wiadomości ePUAP) należy podpisać podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

3.    Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30.04.2024 r.

4.    Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

5.    Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

6.    Wzór wniosków o dodatek osłonowy znajdą Państwo poniżej oraz na stronie:

 

Czytaj więcej „Dodatek Osłonowy”

Spotkanie Wigilijne w Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie

    W dniu 20 grudnia 2023 r. w Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie odbyło się spotkanie wigilijne, którego uczestnikami były dzieci ze świetlicy oraz zaproszeni goście:
Pan Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa,
Pani Violetta Kopka – Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa,
Pani Joanna Ziemianek – Podinspektor ds. promocji Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,
Pani Ilona Henko – radna Rady Miejskiej Mieroszowa,
Pani Maria Chmielnicka – Przewodnicząca Rady Seniorów oraz
Pani Bogusława Nawrat – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie wraz z pracownikami.

Czytaj więcej „Spotkanie Wigilijne w Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie”

Do góry