Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień zajmuje się zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób żyjących w bliskim związku z osobami uzależnionymi od alkoholu, dorosłych dzieci alkoholików, sprawców i ofiar przemocy, prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganiem działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.

Na terenie gminy Mieroszów funkcjonują:

  • Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz z problemem przemocy w rodzinie

Od dnia 30 stycznia 2023r. w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego rozpoczynamy spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem uzależnień. Spotkania będą odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie w 2-gi oraz 4-ty poniedziałek miesiąca (dni robocze) od godz. 15:30 do godz. 16:30 – pokój nr 4.
Osoby chętne zapraszamy do udziału

 

  • Punkt Pomocy Psychologicznej

czynny we wtorki od godz. 15.30 do godz. 17.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów.

 

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzeniem Nr 208/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 27 grudnia 2018 r. powołana została 8-osobowa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skład GKRPA:

Przewodnicząca Folc Dorota
Zastępca przewodniczącej Majkowska Grażyna
Członkowie: Czachor Małgorzata
  Jasiak Małgorzata
  Jaroszewska Marta
  Trzaskowska Janina
  Polański Piotr
  Rusiecki Arkadiusz

Wykaz jednostek świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych
na następnej stronie