Program Rodzina 500 +

Szczegółowe informacje podane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczące przyznawania
i wypłaty świadczenie wychowawczego „Rodzina 500+” w okresie zasiłkowym 2021/2022