Klub wolontariatu

Wolontariat – to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Jest to poświęcenie własnego czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza własnej rodziny czy na rzecz rozwoju środowiska.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie w swoich codziennych działaniach prowadzonych w ramach ustawy o pomocy społecznej w niektórych przypadkach korzysta z pomocy wolontariuszy.

Z własnych doświadczeń wiemy, że wolontariat jest szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i pozwala oderwać się od codziennych obowiązków.