Profilaktyka uzależnień

Wykaz jednostek świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tym przemocy i uzależnień

Wykaz jednostek do pobrania w formie pliku PDF

 

Inne ważne strony, na których znajdziesz listę miejsc oferujących pomoc i potrzebne informacje – materiały edukacyjne i informacyjne:

fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się profilaktyką przemocy wobec dzieci, pomocą dzieciom jej doświadczającym i ich opiekunom (psychologiczna, medyczna, prawna).

kopd.pl – Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Zawiera informację o prowadzonej przez KOPD pomocy psychologicznej i prawnej.

interwencjakryzysowa.pl – strona zawiera listę Ośrodków Interwencji Kryzysowej oferujących pomoc psychologiczną i prawną na terenie całego kraju.

pcpr.info – strona zawiera listę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju.

ops.pl – strona zawiera listę Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.

um.warszawa.pl/antyprzemocowa– strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa zawierająca informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla osób doświadczających przemocy. Możliwość kontaktu również pod numerem 19 115.

poznan.pl – strona Urzędu Miasta Poznań, zakładka „Wsparcie psychologiczne”. Zawiera listę miejsc udzielających wsparcia psychologicznego, w tym pomoc dla osób niesłyszących oraz cudzoziemców (języki: angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, arabski).

pcps.pl– Fundacja Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, przeciwdziałanie przemocy, wspieranie relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich, tel. 61 221 11 12, e-mail: fundacja@pcps.pl.

przemoc.edu.pl– wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje o miejscach, które zajmują się pomocą dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc i świadków takich zachowań.

porozmawiajmy.edu.pl/czytelnia/pomoc-bez-wychodzenia-z-domu – lista telefonów pomocowych.

ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie – lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego.

ptppd.pl/wsparcie-dla-potrzebujacych/ – wsparcie dla potrzebujących oferowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

pokonackryzys.pl– lista miejsc udzielających pomocy.

pogotowiekryzysowe.pl – pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Opracowała:
Dorota Folc