Jesteś tutaj:

Informacja o wynikach naboru – zastępca Dyrektora

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” serdecznie zaprasza wszystkich seniorów
do udziału w projekcie pn. „Zielony uniwersytet seniorów w Mieroszowie”

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do wzięcia udziału w warsztatach dot. prawidłowej segregacji śmieci oraz na wycieczkę do PSZOK-u.
Data i miejsce: 19 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Klubu Senior+ w Mieroszowie,
ul. Stefana Żeromskiego 30 w Mieroszowie.

Czytaj więcej „Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie”

Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” serdecznie zaprasza wszystkich seniorów
do udziału w projekcie pn. „Zielony uniwersytet seniorów w Mieroszowie”

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do wzięcia udziału w akcji sprzątania świata oraz
na wspólną integrację.

Zbiórka 20 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Klubu Senior+ w Mieroszowie, ul. Stefana Żeromskiego 30 w Mieroszowie.

Wspólna integracja o godzinie 15.00 w ogrodzie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie,
ul. Stefana Żeromskiego 32.

Czytaj więcej „Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie”

Stypendium szkolne dla uczniów z terenu Gminy Mieroszów

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:
• stypendium szkolnego
• zasiłku szkolnego

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w/w terminie, uprawniony traci prawo do wnioskowania o przyznanie stypendium szkolnego.

więcej informacji w dziale Stypendia szkolne

Informacja o wynikach naboru – pracownik socjalny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego została zatrudniona Pani Iwona Figzał zamieszkała w Wałbrzychu.

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie
Bogusława Nawrat

Informacja o wynikach naboru – stanowisko Kierownicze w OPS Mieroszów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora nie została zatrudniona żadna osoba z powodu niespełnienia wymagań koniecznych przez kandydata.

               

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie
Bogusława Nawrat

 

Link do informacji na stronie przedmiotowej BIP – informacja o wynikach naboru

Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” serdecznie zaprasza wszystkich seniorów
do udziału w projekcie pn. „Zielony uniwersytet seniorów w Mieroszowie”

 

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do wzięcia udziału w akcji sadzenia drzew i krzewów.
Zbiórka 29 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Klubu Senior+ w Mieroszowie, ul. Stefana Żeromskiego 30 w Mieroszowie.

Czytaj więcej „Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie”

Do góry