Jesteś tutaj:

Dodatek Osłonowy

na zdjęciu logo programu dodatek osłonowy edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się
o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu
i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

 

Najważniejsze informacje:

1.    Postępowanie dotyczące przyznawania dodatku osłonowego będzie prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32 – telefon 74 84 58 262.

2.    Wnioski wg wzoru wskazanego w Rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. można składać w:

·      Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie – pokój nr 1,

·      Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – pokój nr 1,

·      Skrzynka ePUAP:/OPSmieroszow//SkrytkaESP – wniosek (załącznik wiadomości ePUAP) należy podpisać podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

3.    Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30.04.2024 r.

4.    Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

5.    Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

6.    Wzór wniosków o dodatek osłonowy znajdą Państwo poniżej oraz na stronie:

 

Czytaj więcej „Dodatek Osłonowy”

Spotkanie Wigilijne w Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie

    W dniu 20 grudnia 2023 r. w Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie odbyło się spotkanie wigilijne, którego uczestnikami były dzieci ze świetlicy oraz zaproszeni goście:
Pan Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa,
Pani Violetta Kopka – Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa,
Pani Joanna Ziemianek – Podinspektor ds. promocji Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,
Pani Ilona Henko – radna Rady Miejskiej Mieroszowa,
Pani Maria Chmielnicka – Przewodnicząca Rady Seniorów oraz
Pani Bogusława Nawrat – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie wraz z pracownikami.

Czytaj więcej „Spotkanie Wigilijne w Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie”

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
naszym pracownikom
składam Serdeczne życzenia,
zdrowia, energii na co dzień oraz wszelkiej pomyślności.

W tym wyjątkowym czasie
niepowtarzalnej atmosfery w rodzinnym gronie,
pięknie pachnącej choinki,
oraz uśmiechu i życzliwości, na każdy dzień
w Nowym 2024 Roku.

Bogusława Nawrat
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

 

na zdjęciu świąteczna choinka

Zakończenie projektu pn. „Zielony Uniwersytet  seniorów z Mieroszowa”

W dniu 29 listopada br. miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pn. „Zielony Uniwersytet  seniorów z Mieroszowa” , który realizowany był przez Stowarzyszenie „Z SENIORAMI ŁATWIEJ” z Mieroszowa wraz z dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Muchomorki”.

Czytaj więcej „Zakończenie projektu pn. „Zielony Uniwersytet  seniorów z Mieroszowa””

Dofinansowanie z ZFSŚ

Uprzejmie informujemy, iż do 4 grudnia 2023r. osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie mogą składać wniosek o udzielenie pomocy socjalnej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym.

Wnioski można pobrać poniżej oraz również w siedzibie OPS w Mieroszowie, pokój nr 3.

Czytaj więcej „Dofinansowanie z ZFSŚ”

Pomoc osobom bezdomnym – zima 2023/24

 

W związku z okresem zimowym i trudnymi warunkami pogodowymi zwracamy się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

na zdjęciu osoba bezdomna marznąca na ławce w parku

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, należy przekazywać do :
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32, tel. 845 82 62,
• Posterunku Policji w Mieroszowie ul. Plac Niepodległości 2, tel. 47 875 72 00
• Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach ul. Główna 32a, tel. 47 875 71 20
lub pod bezpłatny telefon alarmowy 112.

Informacja o wynikach naboru – zastępca Dyrektora

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

Do góry