Jesteś tutaj:

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

na Kierownika Klubu „Senior+” w Sokołowsku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior+” w Sokołowsku nie został rozstrzygnięty.
Kandydaci nie spełniają wymagań formalnych.

               

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

na Kierownika Klubu „Senior+” w Mieroszowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior+” w Mieroszowie nie został rozstrzygnięty. Kandydaci nie spełniają wymagań formalnych.

               

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem mogą w tym roku uzyskać zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. (tzw. dodatek gazowy)

Realizatorem programu w Gminie Mieroszów jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?
1. Refundacja przysługuje gospodarstwu domowemu, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

2. pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj więcej „Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.”

Nabór na stanowisko – Kierownik Klubu Senior+ w Sokołowsku

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownika Klubu Senior+ w Sokołowsku

Poniżej najważniejsze warunki ogłoszenia. Pełna treść ogłoszenia (m.in. wymagania i warunki pracy, zakres zadań) do pobrania w formie PDF.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 32
58-350 Mieroszów
tel. 74 8458262

II. Określenie stanowiska:
Kierownik Klubu Senior+ w Sokołowsku

IV a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior+ ,ul. Główna 25c, Sokołowsko 58-350 Mieroszów,
2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. Okres zatrudnienia: od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.,
4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

VI. Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23.02.2023 r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Sokołowsku” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów, parter, pok. nr 1 – sekretariat.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie,
ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

Nabór na stanowisko – Kierownik Klubu Senior+ w Mieroszowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownika Klubu Senior+ w Mieroszowie

 

Poniżej najważniejsze warunki ogłoszenia. Pełna treść ogłoszenia (m.in. wymagania i warunki pracy, zakres zadań) do pobrania w formie PDF.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 32
58-350 Mieroszów
tel. 74 8458262

II. Określenie stanowiska:
Kierownik Klubu Senior+ w Mieroszowie

IV a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior +, ul. Żeromskiego 30, 58-350 Mieroszów,
2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. Okres zatrudnienia: od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.,
4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

VI. Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23.02.2023 r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Mieroszowie” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów, parter, pok. nr 1 – sekretariat.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie,
ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

Nabór uczestników do „Klubu Senior+” w Mieroszowie

na zdjęciu logo Klubu Senior+

Program Wieloletni„Senior +” na lata 2021 – 2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
ogłasza nabór uczestników
do „Klubu Senior+” w Mieroszowie
58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego 30

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Mieroszów,
 • w wieku 60 +, nieaktywnym zawodowo,
 • chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” w Mieroszowie

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności,
 • aktywizujące społecznie oraz wiele innych zajęć.

Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej „Nabór uczestników do „Klubu Senior+” w Mieroszowie”

Punkt Konsultacyjny- grupa wsparcia

Informujemy, że od dnia 30 stycznia 2023 r. w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego rozpoczynamy spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem uzależnień.
Spotkania będą odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2-gi oraz 4-ty poniedziałek miesiąca (dni robocze) od godz. 15:30 do godz. 16:30- pokój nr 4.
Osoby chętne zapraszamy do udziału.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie
Bogusława Nawrat
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mieroszowie
Dorota Folc

na zdjęciu logo przedstawiające grupę wspierających się ludzi

Zapytanie ofertowe – wykonanie montażu instalacji gazowej, kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku Ośrodka

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mieroszowie,
58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego32,

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazowej z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. St. Żeromskiego 32 w Mieroszowie i przyłączeniem wykonanej instalacji do sieci gazowej

Szczegóły zapytania oraz dokumentacja do pobrania na stronie BIP Ośrodka (link do zapytania)

Paczki żywnościowe i życzenia świąteczne

W dniach 21-23 grudnia 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie przekazał 70 paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w naszej Gminie. Dziękuję pracownikom OPS za zaangażowanie.

W tym przedświątecznym czasie 4 rodziny zostały obdarowane przez prywatnych darczyńców, którymi byli:

 • rodzina z Nowego Siodła,
 • rodzina z Sokołowska,
 • Grupa Przyjaciół z Mieroszowa oraz
 • Stowarzyszenie Mieroszów w Górach

Również Pan Marcin Pajdak, jak co roku, przekazał dzieciom prezenty – dwa rowerki.

Dziękujemy Wszystkim darczyńcom za Wasze wielkie serce i wrażliwość.

Czytaj więcej „Paczki żywnościowe i życzenia świąteczne”

Do góry