Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych

Powiększ obrazna zdjęciu logo przedstawiające osobę pełnosprawną pomoagającą osobie niepełnosprawnej

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że rozpoczął realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), albo

b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Mieroszowie:
zgłaszanie osobiste, telefoniczne, mailowe, przez osoby najbliższe lub sąsiadów.
telefon: 748458262, e-mail: sekretariat@ops.mieroszow.pl