Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022 – rozeznanie potrzeb Seniorów

Szanowni Mieszkańcy,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, przystąpił do realizacji Modułu I i Modułu II tego Programu.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Szczegóły programu poniżej (czytaj „więcej”).

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do dnia 15 kwietnia 2022r.

Moduł I

Celem Modułu I jest zapewnienie wsparcia seniorom z terenu gminy Mieroszów w wieku 65+ lat i więcej usług wynikających z rozeznanych potrzeb:

• wsparcie społeczne,
• ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
• wsparcie psychologiczne,
• wsparcie w czynnościach dnia codziennego.


Moduł II

W ramach Modułu II zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Opaska to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do dnia 15 kwietnia 2022r.
Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.


Zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie:
zgłaszanie osobiste, telefoniczne, mailowe lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców Gminy Mieroszów.
telefon: 748458262, e-mail: sekretariat@ops.mieroszow.pl