Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiększ obrazna zdjęciu logo przedstawiające osobę pełnosprawną pomoagającą osobie niepełnosprawnej

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że rozpoczął realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Mieroszowie:
zgłaszanie osobiste, telefoniczne, mailowe, przez osoby najbliższe lub sąsiadów.
telefon: 748458262, e-mail: sekretariat@ops.mieroszow.pl