Jubileusz 10-lecia powstania Świetlicy Środowiskowej ,,Muchomorki” w Mieroszowie

W dniu 03 grudnia 2020 roku uczciliśmy jubileusz Świetlicy Środowiskowej ,,Muchomorki” .

Świetlica Środowiskowa „Muchomorki” jest z nami w Mieroszowie już 10 lat, funkcjonując w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

Placówka została otwarta 3 grudnia 2010 r., z inicjatywy Pani Elżbiety Buziewicz ówczesnego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

Świetlica od samego początku postrzegana jest jako miejsce przytulne i bezpieczne. Dzieci mogą tutaj odreagować stres, złe emocje czy porozmawiać z życzliwymi osobami dorosłymi. Wiedzą, że nikt ich tutaj nie skrytykuje i będą miały szanse na podbudowanie poczucia swojej wartości.

Celem działalności Świetlicy jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Placówka organizuje zajęcia między innymi edukacyjne, ze stałymi grupami wychowanków, udziela pomocy dydaktycznej.

Ponadto w swojej ofercie Świetlica Środowiskowa „Muchomorki” ma wiele innych form pomocy i pracy z dziećmi, tj. pomoc w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych
i osobistych, współpraca z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze. Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnoszą swój poziom intelektualny, mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się działań przedsiębiorczych i gospodarności,  oraz odpowiedzialności za wspólne dobro.

Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia realizuje się ich rozwój intelektualny, moralny
i społeczny.

Świetlica w pewnym sensie jest również szkołą życia, ponieważ poza nauką i zabawą uczy obowiązkowości.

 Z okazji 10-lecia funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” gratulujemy dotychczasowych sukcesów w działalności placówki i życzymy jeszcze wielu pięknych jubileuszy.

                                                                                     Z wyrazami uznania

                                                                                               Dyrektor

                                                                                          oraz pracownicy

                                                                                   Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Mieroszowie