Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania do Pana Marcina Pajdaka za ufundowanie paczek świątecznych dla dzieci.
Dzięki Pana ofiarności przekonujemy się, że ciągle jeszcze wśród nas są anioły i chociaż nie mają skrzydeł, to ich serca otwarte są na drugiego człowieka.
Paczki zostały przekazane dla czworga dzieci z terenu naszej Gminy.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie