PROGRAM RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że do 30.04.2016r. zostało wydanych 118 decyzji dotyczących Programu „Rodzina 500+”. Z w/w świadczenia wychowawczego skorzystało 187 dzieci.