Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów – nabór projektów z wyznaczonych obszarów do 31.03.2016. Na stronie www.mieroszow.pl przyjmowane są zgłoszenia projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji – nabór trwa do 31.03.2016. Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegóły zgłoszenia na stronie www.mieroszow.pl