Wycieczka do Karpacza

W dniach 16 – 17 października 2021 r. odbędzie się wycieczka do Karpacza.

Część kosztów wyjazdu zostanie pokryta ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od sytuacji materialnej uprawnionego.

Wnioski do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.