Uroczyste zakończenie Projektu pn. „Polana pod czerwoną skałą”

Szanowni Państwo!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż w dniu 28 września 2021 roku miało miejsce uroczyste zakończenie Projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat” pn. „Polana pod czerwoną skałą”.

Celem projektu było zagospodarowanie terenu i utworzenie ścieżki edukacyjnej w Golińsku w okolicy „Czerwonej Skały”.

,, Polana pod czerwoną skałą’’ oficjalnie otwarta!

 

 

Całkowita wartość Projektu to 26.000,00 PLN, z czego 20.000,00 PLN – środki pozyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, wspólnie z Sołectwem Golińsk z Funduszu Toyoty.

 

Serdeczne Podziękowania wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji:

 

Panu Dariuszowi Mikołajczakowi oraz Panu Grzegorzowi Górskiemu Firma TOYOTA za wsparcie finansowe na realizację Projektu oraz za współpracę, Panu Grzegorzowi Kruszyńskiemu z Fundacji Edukacji Europejskiej za współpracę w realizacji Projektu.

Panu Arturowi Wielgusowi, sołtysowi Golińska oraz Radzie sołeckiej:

Pani Marzenie Kowalczyk, Pani Iwonie Fonfarze, Panu Arkadiuszowi Borkowskiemu za Państwa zaangażowanie, współpracę i trud jaki włożyliście w realizację projektu.

Panu Nadleśniczemu Leszkowi Kościńskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach za bezpłatne udostępnienie działki leśnej, Panu Leśniczemu Leszkowi Wańczykowi za współpracę przy porządkowaniu terenu celem wyeksponowania skały.

Panu Jakubowi Madejowi Prezesowi Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy za nieodpłatne przekazanie kruszywa, które zostało wykorzystane do utwardzenia ścieżki edukacyjnej,

Panu Stanisławowi Skrzyniarzowi firma STA-POL za bezpłatny przewóz kruszywa z Rybnicy Leśnej do Golińska, Panu Pawłowi Skrzyniarzowi za szybkie i profesjonalne załatwienie spraw,

Państwu Kamili i Marianowi Milewskim Firma Milmet za bezpłatne użyczenie koparko-ładowarki do wyrównania ścieżki edukacyjnej i innych niezbędnych prac. Firmie Zebra za pomoc w realizacji Projektu.

Pani profesor Annie Pietranik dyrektorowi Instytutu Nauk Geologicznych, Panu profesorowi Henrykowi Marszałkowi – dziekanowi Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska za współpracę.

Panu profesorowi Piotrowi Migoniowi, dr Filipowi Duszyńskiemu, dr Izabeli Ploch, Panu magistrowi Kacprowi Jancewiczowi za nieodpłatne opracowanie tablic z opisem stanowiska.

Panu mgr Krzysztofowi Moskwie – za pomoc i współpracę.

Pani Małgorzacie Stefaniak nauczycielowi oraz uczniom Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu za opracowanie projektu architektonicznego.

Panu Mateuszowi Paradowskiemu z Fundacji ,,Wspinka’’, za współpracę w realizacji Projektu oraz

Pani Annie Chmielnickiej za koordynowanie Projektu. Mieszkańcom Golińska za zaangażowanie, poświęcony czas, energię oraz świetną atmosferę, którą tworzyliście każdego dnia pracy na polanie.

(Zdjęcia: Pan Tomasz Tracewski).