Dofinansowanie z ZFŚS

Uprzejmie informujemy, iż do 30 listopada 2020 r. osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie mogą składać wniosek o udzielenie pomocy socjalnej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym.

Wnioski do pobrania w siedzibie OPS w Mieroszowie, pokój nr 3.