Projekt socjalny – ,, Nie jesteś sam…”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieroszowie rozpoczął realizację projektu socjalnego pn. ,, Nie jesteś sam…”.

Autorzy projektu:

1. Folc Dorota – pracownik socjalny

2. Nawrat Bogusława – specjalista pracy socjalnej

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy, samoświadomości oraz wzbudzanie motywacji, w zakresie problematyki alkoholowej wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

W ramach projektu socjalnego zaplanowano spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, warsztatowym oraz integracyjnym.

Udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu socjalnego, zaproponowano 10 osobom, z którymi prowadzona jest praca socjalna.

Termin realizacji projektu: 03.06.2019 r. – 12.07.2019 r.