Podziękowanie za pomoc przy projekcie „Co w lesie piszczy?”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie dziękuje pracownikom Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz Stowarzyszeniu Z SENIORAMI ŁATWIEJ za pomoc przy montowaniu urządzeń w ramach projektu „Co w lesie piszczy?” współfinansowanego w ramach IX edycji Funduszu Toyoty.  

Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu przyległego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, na którym ma powstać skrawek lasu, ukazujący życie zwierząt i roślin z bliska.

Od 13 czerwca 2019 r. zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania ścieżki edukacyjnej znajdującej się przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Mieroszowie.