Jesteś tutaj:

Uroczyste otwarcie ogrodu edukacyjnego pn. „Co w lesie piszczy?”

Czytaj więcej o: Uroczyste otwarcie ogrodu edukacyjnego pn. „Co w lesie piszczy?”

W dniu 12.06.2019 r. o godz. 12.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie dokonał uroczystego otwarcia ogrodu edukacyjnego pn. „Co w lesie piszczy?” zrealizowanego w ramach IX edycji „Funduszu Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”.

Wśród przybyłych osób znaleźli się: Pan Grzegorz Górski – przedstawiciel firmy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., który przeciął symboliczną wstęgę na wejściu do ogrodu, Pan Grzegorz Kruszyński – Wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej, Pani Maria Chmielnicka – Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Mieroszów, Pani Beata Foryś – Kierownik Referatu Oświaty i Kultury, Dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych z terenu naszej Gminy wraz z dziećmi, Pan Leszek Wańczyk – Leśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych, przedstawiciele stowarzyszeń oraz fundacji działających w naszej Gminie.

Projekt pn. „Co w lesie piszczy?” miał na celu zagospodarowanie terenu, na którym powstał skrawek lasu ukazujący życie zwierząt i roślin z bliska. Zostały zakupione przyrządy edukacyjne oraz własnoręcznie wykonane elementy krajobrazu leśnego, m.in. nory lisa, domki dla owadów pożytecznych, tropy zwierząt. Ponadto, projekt ma na celu propagowanie wiedzy na temat przyrody. Chcemy pokazać dzieciom z bliska co kryje w sobie las, że las to dom dla zwierząt i roślin. Wierzymy, że stworzenie tego ogrodu przyczyni się do aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natury rodzin z dziećmi, z korzyścią dla pogłębiania wiedzy.

Beneficjentami projektu będą dzieci ze szkół i przedszkola oraz mieszkańcy Gminy Mieroszów. Zachęcam wszystkich nauczycieli oraz rodziców i dziadków (również pradziadków), aby przyprowadzali tutaj swoje pociechy. Jest też miejsce na zorganizowanie pieczenia kiełbasek.

Wartość Projektu pn. „Co w lesie piszczy?” wyniosła ok. 26 000,00 zł z czego dotacja z Funduszu Toyoty opiewa na kwotę 19 778,40 zł – za co serdecznie dziękujemy, gdyż bez tych środków nie udałoby się nam zrealizować naszych założeń.
Projekt został zrealizowany przy współudziale uczniów z Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu, pracowników firmy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie oraz wielu partnerów. 
Bardzo gorąco chciałabym podziękować wszystkim osobom, które włożyły jakikolwiek wkład w nasz Projekt. Wsparcie było nam potrzebne i osobowe, i rzeczowe, i finansowe. W trakcie prac napotykaliśmy na różne przeszkody, które właśnie dzięki życzliwym ludziom udało się przezwyciężyć. Przybywało nam kolejnych partnerów. Mamy wspaniałą społeczność!

Podziękowania kieruję do: Pana Stanisława Skrzyniarza – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego, którego firma jest jednocześnie partnerem w naszym Projekcie oraz Pana Pawła Skrzyniarza, Pana Leszka Wańczyka i Nadleśnictwa Wałbrzych, pracowników TMMP z Panem Andrzejem Kołodziejem na czele, Pana Mariana Milewskiego (firma MILMET), Pana Krystiana Bujaka (firma RIK Meble na Wymiar), Pana Szymona Beszterechy (firma Usługi Budowlane SAJ-BUD), Pani Moniki Dubickiej (FHUP Monika), Pana Edwarda Kaputy i Pana Piotra Kaputy (P.H.U. „Las-Bud”), członków Stowarzyszenia „Z Seniorami Łatwiej”, członków Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ich Radość”, Pana Bogdana Sarneckiego, Pana Marka Toboły, Pana Lesława Staniaszka, Pana Łukasza Łabiaka. Pana Tomasza Tracewskiego, Jana Bednarza, Pana Mirosława Kołodziejka, Pana Łukasza Łojko, Pani Reginy Lorens, Pana Pawła Lorensa, Pani Anety Wołyniec. Dziękuję również Mieroszowskiemu Centrum Kultury za wypożyczenie „sprzętu” na otwarcie. ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przewiózł nam stoły i ławki, za co również dziękuję. Pani Marii Kucharskiej należą się wielkie podziękowania za upieczenie torta. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam.

Dziękuję też pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, którzy zaangażowali się w realizację Projektu, za ich ciężką pracę, za użyczanie swoich narzędzi /niektóre stracili/, w szczególności Pani Annie Chmielnickiej, Pani Elizie Ryż, Pani Beacie Kołodziej, Pani Marioli Sarneckiej, Panu Aleksandrowi Tylmanowi, Panu Stanisławowi Bartoszewiczowi.
Na zakończenie, jeszcze raz serdecznie zapraszam do odwiedzania ogrodu „Co w lesie piszczy?”

Marta Jaroszewska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Projekt socjalny – ,, Nie jesteś sam…”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieroszowie rozpoczął realizację projektu socjalnego pn. ,, Nie jesteś sam…”.

Autorzy projektu:

1. Folc Dorota – pracownik socjalny

2. Nawrat Bogusława – specjalista pracy socjalnej

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy, samoświadomości oraz wzbudzanie motywacji, w zakresie problematyki alkoholowej wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

W ramach projektu socjalnego zaplanowano spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, warsztatowym oraz integracyjnym.

Udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu socjalnego, zaproponowano 10 osobom, z którymi prowadzona jest praca socjalna.

Termin realizacji projektu: 03.06.2019 r. – 12.07.2019 r.

Podziękowanie za pomoc przy projekcie „Co w lesie piszczy?”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie dziękuje pracownikom Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz Stowarzyszeniu Z SENIORAMI ŁATWIEJ za pomoc przy montowaniu urządzeń w ramach projektu „Co w lesie piszczy?” współfinansowanego w ramach IX edycji Funduszu Toyoty.  

Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu przyległego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, na którym ma powstać skrawek lasu, ukazujący życie zwierząt i roślin z bliska.

Od 13 czerwca 2019 r. zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania ścieżki edukacyjnej znajdującej się przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Mieroszowie.

Wiosenne porządki!

Dnia 27.03.2019 r. grupa seniorów z Klubu Seniora w Mieroszowie, członkowie Stowarzyszenia „Z Seniorami Łatwiej” oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie wykonali pierwsze prace wiosenne w Bajkowym Ogrodzie oraz Lawendowym Zakątku za tut. Ośrodkiem.

Dziękuję bardzo seniorom i pracownikowi socjalnemu za inicjatywę oraz za zaangażowanie!
Jest pięknie!

Marta Jaroszewska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Co w lesie Piszczy?”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pn. „Co w lesie piszczy?” współfinansowanego w ramach IX edycji Funduszu Toyoty.
W związku z planowanymi zmianami siedziby OPS w Mieroszowie, projekt będzie umiejscowiony na terenie przy ul. Stefana Żeromskiego 30 – przy budynku byłego Gimnazjum.
Dziękujemy podopiecznym OPS w Mieroszowie oraz wolontariuszom ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ich Radość” za pomoc przy porządkowaniu terenu.
Oficjalne otwarcie ogrodu planowane jest w czerwcu 2019 r.

Informacja dla seniorów

27.03.2019 o godz. 15,30
Spotkanie Seniorów – wspólne sprzątanie Lawendowego Zakątka
przy siedzibie OPS

08.04.2019
Wycieczka Termy Cieplicki
Wyjazd seniorów – Klubu Mieroszów

14.05.2019
Wycieczka Zagórze Śląski
Wyjazd Seniorów – Klubu Mieroszów

Do góry