Informacja dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż do 30 kwietnia 2019 r. osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS powinny złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oświadczenia należy złożyć w tut. OPS (pokój nr 3).

Zgodnie z § 17 Regulaminu ZFŚS Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie warunkiem otrzymania świadczeń z Funduszu przez osoby uprawnione jest złożenie do 30 kwietnia każdego roku oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej.

Wzór oświadczenia do pobrania:

Załącznik nr 1 oświadczenie DOCX