Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin będzie czynny od 15.10.2018r.