Terminy składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019

Terminy składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. przyjmowane są:

• od 01 lipca 2018 r. drogą elektroniczną – za pośrednictwem: banki krajowe, ZUS, Emp@tia, ePUAP;
• od 01 sierpnia 2018 r. w formie papierowej – wnioski do pobrania w tut. Ośrodku lub ze strony internetowej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych zakładkach na naszej stronie:
Dobry Start
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Program rodzina 500+