Jesteś tutaj:

Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności może skorzystać ze wsparcia rodziny wspierającej. Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

– opiece i wychowaniu dziecka,
– prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Czytaj więcej „Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające”

Do góry