Informacje ogólne

Świetlica środowiskowa „Muchomorki” mieszcząca się na ul. Żeromskiego 32 w Mieroszowie przynależy do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka została otwarta 3.12.2010 r. i już od samego początku cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00.

W naszej placówce prowadzone są następujące zajęcia:

 • edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji oraz nadrabianie zaległości,
 • rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne, manualne np. lepienie z plasteliny, z masy solnej itp.),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętność: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania ( rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań),
 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
 • wyzwalające ekspresję ruchową ( zabawy ruchowe),
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, wyciszające),
 • relaksujące – wyciszające.

Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się rozwój intelektualno – moralno – społeczny.

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględnia zainteresowania, potrzeby i oczekiwania uczniów.

Świetlica oferuje następujące formy pracy z dziećmi:

 • pomoc w nauce.
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych,
 • współpraca z rodziną wychowanków,
 • rozmowy indywidualne i porady wychowawcze.

Zajęcia prowadzone są w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Podczas zajęć odbywają się pogadanki na temat wartości i postaw moralno – etycznych człowieka. Dzieci i młodzież oglądają filmy i programy edukacyjne, które prowokują do dyskusji. W trakcie zajęć zwracamy szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne i prorodzinne z naciskiem na wartość rodziny. Promujemy zdrowy styl życia bez nałogów oraz uprawianie sportu.

Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnoszą swój poziom intelektualny, mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzięki z pełną świadomością mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptacje i pomoc terapeutyczną dostosowaną do potrzeb. Wychowankowie swe uczucia mogą eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Szczególna uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Świetlica współpracuje z pedagogami szkolnymi, dzięki czemu możliwa jest wymiana informacji dotyczących sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanków.