Pomoc prawna

Porad prawnych udziela się w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej

Do dyspozycji potrzebujących jest Adwokat, który udziela nieodpłatnie porad prawnych.

Szczegóły pod telefonem 74 84 58 262