Nabór na stanowisko – Kierownik Klubu Senior+ w Sokołowsku

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownika Klubu Senior+ w Sokołowsku

Poniżej najważniejsze warunki ogłoszenia. Pełna treść ogłoszenia (m.in. wymagania i warunki pracy, zakres zadań) do pobrania w formie PDF.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 32
58-350 Mieroszów
tel. 74 8458262

II. Określenie stanowiska:
Kierownik Klubu Senior+ w Sokołowsku

IV a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior+ ,ul. Główna 25c, Sokołowsko 58-350 Mieroszów,
2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. Okres zatrudnienia: od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.,
4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

VI. Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23.02.2023 r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Sokołowsku” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów, parter, pok. nr 1 – sekretariat.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie,
ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.