Oficjalne otwarcie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Golińsku poprzez budowę skateparku”

na zdjęciu loga europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 12.11.2021r.  miało miejsce oficjalne otwarcie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Golińsku poprzez budowę skateparku” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie. W ramach projektu została zakupiona minirampa oraz lampa solarna.

 

Środki na realizację projektu w wysokości 42 000,00 zł Koło Gospodyń Wiejskich  w Golińsku pozyskało w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w Kamiennej Górze.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom oraz mieszańcom Golińska za pomoc w realizacji projektu.

na zdjęciu dzieci korzystające z minirampy w budowanym skateparku

Zdjęcie 1 z 5