500+ !!!WAŻNE!!!

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEROSZOWIE INFORMUJE, IŻ PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „500+” NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 ZOSTAŁO PRZYZNANE DO 31 MAJA 2021 R.

Oznacza to, że:

– w tym roku nie trzeba składać nowego wniosku na kontynuację świadczenia wychowawczego „500+”,

– wnioski o kontynuację świadczenia wychowawczego „500+” na kolejny okres zasiłkowy, tj. 2021/2022 będzie można składać

od 01 lutego 2021 r. w formie elektronicznej

oraz od 01 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.