Jesteś tutaj:

Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła – ważne informacje

Informacja dla mieszkańców !

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do dnia 21 września 2022 roku wpłynęło: 1715 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Uwaga !
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W Gminie Mieroszów pierwsze wypłaty planowane są jeszcze w miesiącu wrześniu 2022 r.

Czytaj więcej „Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła – ważne informacje”

Dodatek węglowy – informacje

Szanowni Państwo,

Ruszył nabór wniosków na tzw „dodatek węglowy”. Najważniejsze informacje dla Mieszkańców:

1. Postępowania dotyczące przyznawania dodatku węglowego będą prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów – telefon 74 84 58 262

2. Wnioski wg wzoru wskazanego w Rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku (poz 1712) będą przyjmowane i rozpatrywane w OPS Mieroszów, natomiast składać wnioski można w:
* OPS Mieroszów – pokój nr 4
* BOK Urząd Miejski w Mieroszowie – pokój nr 1
* lub skrzynka ePUAP: /OPSmieroszow/SkrytkaESP

3. Wnioski można składać do 30 listopada br.

4. Rozpatrzenie wniosku następuje w okresie 30 dni od jego wpływu.

5. Wzór wniosku o dodatek węglowy znajdą Państwo również na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

6. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.bip.mieroszow.pl

 

Wzory wniosków do pobrania – link do strony z wnioskami

Do góry