Jesteś tutaj:

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Szanowni mieszkańcy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie ogłasza nabór do programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Adresatami Programu w Gminie Mieroszów są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami programu”.

Czytaj więcej „Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Do góry