Jesteś tutaj:

Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła – ważne informacje

Informacja dla mieszkańców !

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do dnia 21 września 2022 roku wpłynęło: 1715 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Uwaga !
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W Gminie Mieroszów pierwsze wypłaty planowane są jeszcze w miesiącu wrześniu 2022 r.

Czytaj więcej „Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła – ważne informacje”

Do góry