Kontakt

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Bogusława Nawrat, tel. 74 8458 262