Jesteś tutaj:

Fundusz alimentacyjny

Informacja dla osób pobierających świadczenia
z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 859, ze zmianami) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złożone wraz z dokumentami:
– od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia
30 października 2015 r.
– od dnia 01 września do 30 września 2015 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada 2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej

z siedzibą 58-350 Mieroszów pl. Niepodległości 1

tel. (74) 8458262

Stosowanie do art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego prowadzonych przez Gminę Mieroszów dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej” w okresie od 1 października 2014r do 31 grudnia 2016r.

wybrano ofertę Wykonawcy:

ZAKŁAD USŁUG OPIEKUŃCZYCH ‘RUT’ BOGUMIŁ SZYMAŃSKI, GLINNO 4, 58-320 WALIM

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ a jego ofert otrzymała 100 punktów.

Mieroszów, dnia 26.09.2014r

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2014/2015

ŚWIADCZENIA RODZINNE OD 1 LISTOPADA 2014 r.
NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015:

– jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2014 r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2014 r.

– w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2014 r. do dnia 30 listopada 2014r świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2014 r. wypłacone zostaną do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane od 1 WRZEŚNIA 2014 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1

w godzinach:

poniedziałek – środa – czwartek   w godz. od 7.15 do 15.15

wtorek                                           w godz. od 7.00 do 16.30

piątek                                            w godz. od 7.00 do 13.30

Informacja dla osób składających wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1228) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 złożone wraz z dokumentami:

– od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2014 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 października 2014 r.

– od dnia 01 września do 30 września 2014 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada 2014 r.

Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje o możliwości składania ofert
w przetargu nieograniczonym na: Usługi opiekuńcze u podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w miejscu ich zamieszkania w okresie: od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.ops.mieroszow.pl/ w zakładce przetargi.

Do góry