Jesteś tutaj:

Konsultacje z psychologiem dla mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców miasta i gminy Mieroszów

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie przyjmuje psycholog. Spotkania odbywają się we wtorki od godz.15:30 do godz. 17:00 na parterze

( pok. nr 4). Wejście do budynku od strony podwórka.

Prowadzone konsultacje są bezpłatne.

Zapraszam

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz problemem przemocy w rodzinie

Informacja dla Mieszkańców miasta i gminy Mieroszów

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie,

Ul. Żeromskiego 32 (pokój nr 4) działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz problemem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w poniedziałki od godz. 15:35- 17:35.

Prowadzone konsultacje są bezpłatne.

Zapraszam

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Wielkanocny poczęstunek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, w te Święta Wielkanocne we współpracy z kierownictwem ,,Kuchni Domowej” w Mieroszowie, zorganizował świąteczny poczęstunek dla osób i rodzin z naszej Gminy. Poczęstunek (żurek świąteczny, kiełbaska i jajko) będzie wydawany w dniu 03.04.2021 r. od godziny 11:00 do 12:00 w ,,Kuchni Domowej” przy ul. Mickiewicza 31.

Życzymy smacznego i Zdrowych Świąt Wielkanocnych

Burmistrz Andrzej Lipiński

Państwo Krystyna i Mariusz Mync „Kuchnia domowa”

Dyrektor i Pracownicy OPS w Mieroszowie

Wielkanocne paczki dla Seniora

Święta Wielkanocne, to jeden z piękniejszych okresów w roku, czas pandemii przytłumił trochę radość jaka co roku towarzyszy ludziom w tym okresie, jednak mimo tego kryzysu, samorządowcy naszej gminy nie zapominają o najbardziej dotkniętą obostrzeniami i izolacją grupie społecznej, a mianowicie seniorach; nie rzadko samotnych, zamkniętych w czterech ścianach własnego domu. Właśnie dla nich Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, również dzięki zaangażowaniu Sklepu DINO w Mieroszowie, w którym zorganizowaliśmy Świąteczną zbiórkę żywności, w dniu dzisiejszym przekazał paczki żywnościowe dla 17 najbardziej potrzebujących seniorów z naszej Gminy. Oprócz produktów żywnościowych były również środki ochrony osobistej.

Dziękujemy za współpracę kierownictwu Sklepu DINO w Mieroszowie

Dyrektor i pracownicy OPS w Mieroszowie

Projekt POLANA POD CZERWONĄ SKAŁĄ

Czy pamiętacie Państwo nasz projekt zagospodarowania terenu w Golińsku pt.: POLANA POD CZERWONĄ SKAŁĄ? Otóż zgodnie z Regulaminem Konkursy Fundusz Toyoty „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat” od dzisiaj tj 26 marca rusza Głosowanie lokalnej społeczności na projekty, które są dla Państwa atrakcyjne i zmieniają Nasz Świat.

Zachęcamy Was do głosowania na Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie pt POLANA POD CZERWONĄ SKAŁĄ tworzonego przy wsparciu Sołtysa Artura Wielgusa oraz Golińsk Sołectwo, przygotowanego przez Panią Annę Chmielnicką.

Poniżej przedstawiamy wizualizacje projektu wykonaną przez uczennice: Weronikę Biskup oraz Dominikę Wigurę pod opieką mgr inż arch kraj Panią Katarzynę Marchlewską oraz mgr inż Małgorzatę Stefaniak.

TU LINK DO GŁOSOWANIA:https://fundusztoyoty.pl/?page_id=1001LICZYMY NA WAS

Głosować można do 8 kwietnia 2021r !!!

Realizacja zadania 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie realizuje Zadanie 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiamy fotorelację z zajęć.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin

Informujemy, że od dnia 01.02.2021 r. wznowił działalność Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin.
Konsultacje dotyczą także problemów przemocy w rodzinie.
Konsultacje odbywają się w poniedziałki od godz. 17:00 do godz. 19:00. Punkt konsultacyjny mieście się w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, na parterze.
Szczegółowe informacje dostępne u konsultanta – Pani Doroty Folc
pod nr telefonu: +48 733045017.
Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia oraz pomocy.
W związku z rygorem sanitarnym dotyczącym COVID 19 wskazane jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne. Podczas spotkania obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Strona punktu konsultacyjnego

Do góry