Punkt Konsultacyjny- grupa wsparcia

Informujemy, że od dnia 30 stycznia 2023 r. w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego rozpoczynamy spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem uzależnień.
Spotkania będą odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2-gi oraz 4-ty poniedziałek miesiąca (dni robocze) od godz. 15:30 do godz. 16:30- pokój nr 4.
Osoby chętne zapraszamy do udziału.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie
Bogusława Nawrat
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mieroszowie
Dorota Folc

na zdjęciu logo przedstawiające grupę wspierających się ludzi