Zapytanie ofertowe – wykonanie montażu instalacji gazowej, kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku Ośrodka

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mieroszowie,
58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego32,

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazowej z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. St. Żeromskiego 32 w Mieroszowie i przyłączeniem wykonanej instalacji do sieci gazowej

Szczegóły zapytania oraz dokumentacja do pobrania na stronie BIP Ośrodka (link do zapytania)