Ogłoszenie o naborze wniosków – program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

na zdjęciu logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Burmistrz Mieroszowa informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu resortowego

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł. 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa (link do otwarcia w nowym oknie)