okres zimowy – apel do Sołtysów

Szanowni Państwo !!!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, a tym samym spadkiem temperatur zewnętrznych, Burmistrz Mieroszowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do Państwa z prośbą o zgłaszanie przypadków osób starszych, bezradnych, niepełnosprawnych, którzy ze względu na swoją trudną sytuację życiowa mogą potrzebować pomocy w ogrzaniu lokali mieszkalnych.

Informacje można przekazywać do Działu Pracy Socjalnej w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie osobiście lub telefonicznie:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:00-15:00
środa: 7:00- 16:00
piątek: 7:00-14:00
nr telefonu : 74 8458 262 wew. 18

na zdjęciu małe logo OPS Mieroszów