Stypendium szkolne w roku 2022/2023

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w zakładce Stypendia / zasiłki szkolne (link TUTAJ) umieszczono nowe informacje dotyczące pomocy materialnej uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

 

Ważna informacja:

wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.