„Wzorowy Senior”

Komenda Policji w Wałbrzychu prowadzi działania w ramach ogólnokrajowego programu ,,Wzorowy Senior”, którego głównym kierunkiem jest ograniczanie przestępstw powszechnych, nakierowanych głównie na osoby starsze oraz samotnie mieszkające np. metodą ,,na wnuczka”.

Seniorze bądź ostrożny!

na zdjęciu porady dla seniorów chroniące przed oszustamina zdjęciu plakat informacyjny z kampanią przeciw oszustwom seniorów