Zawiadomienie o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie w odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 15.02.2022r. nr OPS.8122.2 dotyczące dostarczenia opasek bezpieczeństwa oraz usługi teleopieki dla 30 seniorów w wieku 65+ z terenu Gminy Mieroszów, informuje, że do realizacji zamówienia wybrano firmę:

 

PMP Partner SP. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka
cena oferty brutto wynosi: 24.000,00zł

 

Szczegóły oraz uzasadnienie wyboru w pliku PDF do pobrania