Informacja dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż do 30 kwietnia 2022 r. osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS powinny złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oświadczenia należy złożyć w tut. Ośrodku (pokój nr 3).

Zgodnie z § 17 Regulaminu ZFŚS Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie warunkiem otrzymania świadczeń z Funduszu przez osoby uprawnione jest złożenie do 30 kwietnia każdego roku oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej.

 

Do pobrania – wzór oświadczenia w formacie Word (docx)