Jednorazowe świadczenie 300zł dla obywateli Ukrainy

Powiększ obrazna zdjęciu flaga Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie rozpoczyna obsługę świadczeń dla obywateli Ukrainy

Wnioski o jednorazowy zasiłek 300 złotych oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, dostępne są w siedzibie Ośrodka :

Mieroszów ul. Stefana Żeromskiego 32,
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godziny 7:30 do 15:00 i piątek od 7:30 do 14:00

Заяви на одноразову допомогу у розмірі 300 злотих та заяви про визначення права на сімейну допомогу доступні в головному офісі Центру:

Mieroszów ul. Стефана Żeromskiego 32,
Понеділок, вівторок, середа, четвер з 7:30 до 15:00
і п’ятниця з 7:30 до 14:00

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 złotych

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

допомогиГромадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а тазаяву про грошову допомогуpdfправильно заповнена заявка – шаблонкож оплати житла.
Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Do pobrania  /  завантажити:

1 – wniosek o jednorazowe świadczenie 300  (Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги) 

2 – wniosek o świadczenie rodzinne 

3 – заяву на отримання сімейної допомоги