Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Szanowni mieszkańcy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie ogłasza nabór do programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022.

Adresatami Programu w Gminie Mieroszów są;

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym,
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych.

 zwanych dalej „uczestnikami programu”.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma przyczynić się do usamodzielnienia osoby niepełnosprawnej i włączenia do życia społecznego. Dlatego program przewiduje nie tylko wspieranie uczestników programu w codziennych czynnościach życiowych, w sprawach urzędowych, rehabilitacyjnych itp, ale też korzystanie z dóbr kultury; jak wyjścia do teatru, kina, basen czy inne wg. preferowanych przez uczestnika programu.

Uczestnictwo w programie można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 74 845 82 62 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Przyjmowanie zgłoszeń do programu trwa do dnia 31 marca 2022 do godz. 15.30. Zachęcamy do kontaktu.