Dodatek Osłonowy – informacje i wnioski do pobrania

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. W Gminie Mieroszów wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32.

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

– tradycyjnie ( w wersji papierowej) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie OPS w Mieroszowie, na stronie internetowej OPS (na końcu tego artykułu) lub na stronie stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

74 845 82 62

poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach od 7:30 do 15:30,

środa –  7:30 do 16:30,

piątek – 7:30 do 14:30

 

Wypłata dodatku:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r.
W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ważne!!! Wypłaty dodatku osłonowego nastąpią po otrzymaniu przez gminę środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie informujemy, że od roku 2022 nie będzie przyznawany dodatek energetyczny. Wnioski o jego przyznanie złożone po 1 stycznia 2022 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Dostępna infolinia

Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego.

Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dodatek osłonowy w formacie Word (docx)
  2. wniosek o dodatek osłonowy w formacie LibreOffice (odt)
  3. wniosek o dodatek osłonowy w formacie PDF