Apel do mieszkańców!

W związku z trwającym sezonem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie zwraca się do mieszkańców, którzy widzą na ulicy osoby np.: ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, aby  o takich sytuacjach niezwłocznie informowali właściwe służby: Policję lub Ośrodek Pomocy Społecznej, które na bieżąco monitorują sytuację osób bezdomnych na terenie gminy.

Wystarczy zadzwonić pod nr telefonu 74 8458262 lub na najbliższy Posterunek Policji 604 420 302 oraz 112.

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia, a nawet życia!

na zdjęciu bezdomna osoba zmarznięta na ośnieżonej ławce