Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mieroszów – konsultacje społeczne

Uwagi i propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym poniżej formularzu. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż wskazany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wypełniony formularz należy przekazać w następujący sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ops.mieroszow.pl

do pobrania:

1 – formularz konsultacji wersja DOCX

2 – formularz konsultacji wersja ODT

3 – formularz konsultacji wersja PDF